Behoud de Zomereik bij Anneville!


28 november 2016

De Partij voor de Dieren pleit er voor om de kapitale zomereik bij Anneville (Breda) te behouden door de boom een beschermde provinciale status te geven. De Partij voor de Dieren stelt hierover schriftelijke vragen aan het provinciaal bestuur.

Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren pleit er voor om desnoods de extra kosten van de aanpassingen aan de A58 te betalen uit provinciale middelen. Marco van der Wel: “De Zomereik is een visitekaartje van Brabant. De provincie Brabant ontvangt jaarlijks ruim 185 miljoen aan wegenbelasting en dan mag je verwachten dat we één monumentale boom wel kunnen redden.”

De Partij voor de Dieren is van mening dat meer asfalt de fileproblematiek niet oplost, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de partij geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om milieuvervuilende knelpunten op te heffen of de verkeersveiligheid te bevorderen.

> De vragen staan hier.