Bomenkap geeft illusie van veiligheid N638


22 februari 2017

Volgens de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wordt de N638 tussen Zundert en Rucphen niet veiliger wanneer er bomen worden gekapt. Er kan beter worden gezorgd voor een snelheidslimiet en verkeersdrempels. Met het verdwijnen van de bomen, raken dieren ook leef- en broedgebieden kwijt.

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten of er rekening is gehouden met onder andere vogels en vleermuizen die in het gebied leven. Ook wordt gevraagd of het aantal verkeersongelukken juist niet toeneemt. De provincie Noord-Brabant is van plan vele tientallen tot honderden bomen te kappen langs de N638 om de weg veiliger te maken. Het is nog niet duidelijk hoe hard er daarna gereden mag gaan worden.

Statenlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski vreest voor meer uitstoot en meer verkeersongelukken na de werkzaamheden: Ook is vrijwel zeker dat het aantal aanrijding met dieren, zoals reeën, zal toenemen als de snelheid op de weg wordt verhoogd. Surminski: ‘’Verbreden van de weg geeft een gevoel van veiligheid en zal dus leiden tot hogere snelheid, ongeacht of die feitelijk vergund is of niet, tenzij er drempels of versmallingen worden aangelegd.’’

> U vindt de vragen hier.