Oplossing stank­pro­bleem is sigaar uit eigen doos!


3 maart 2017

De Partij voor de Dieren vind het belachelijk dat de provincie met tonnen gemeenschapsgeld opdraait voor het stankprobleem van een intensieve veehouderij in Rijkevoort. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil weten of de provincie hiermee heeft bijgedragen aan uitbreiding van de stallen en of zo precedent is geschapen voor andere stankproducerende veehouderijbedrijven.

Fractievoorzitter Marco van der Wel wil ook weten of in dit geval sprake is van Staatssteun en of de provincie van mening is dat het een provinciale taak is om luchtwassers voor veehouderijen te betalen. Van der Wel: “Op deze wijze subsidieert de provincie een dier- en milieuonvriendelijke veehouderijvorm die ecologisch en landelijk gezien niet in de omgeving past”. De Partij voor de Dieren is van mening dat alle gemeentes hun geur- en fijnstofnormen moeten aanscherpen om overlast aan te pakken.

Met het subsidiëren van luchtwassers wordt het bovendien voor veehouders minder aantrekkelijk om naar biologische, grondgebonden veehouderij om te schakelen, stelt de partij. “De provincie moet nu doorpakken en definitief kiezen voor een echt duurzame landbouwsector. Dus niet langer inzetten op technologische symptoombestrijding, maar de bron aanpakken: minder vee in Brabant”, aldus Van der Wel.

> U vindt de vragen hier.