Wanneer dieren­welzijn in FBE?


8 februari 2017

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wil dat de faunabeheereenheid (FBE) haast maakt met het opnemen van dierenbeschermingsorganisaties in haar bestuur. Dit is een vereiste van de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 in werking en moet er toe leiden dat de FBE voortaan ook organisaties in het bestuur heeft die dierenbescherming als uitgangspunt hebben. De Brabantse FBE is hier nog niet toe overgegaan, maar is al wel het nieuwe faunabeheerplan aan het schrijven; zónder de nieuwe organisaties en hun input over dierenwelzijn. De partij stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Op het moment zitten er alleen boeren, jagers en natuurorganisaties in de FBE. Paranka Surminski zegt dat natuurorganisaties een beduidend andere rol hebben dan dierenbeschermingsorganisaties: ‘’Zelfs Natuurmonumenten, die al in het bestuur van de FBE zitten, onderstrepen het belang van een dierenwelzijnsorganisatie in de FBE.’’

> U vindt de vragen hier.