Eerste geval van fraude met Zorg­vuldige veehou­derij


5 februari 2016

Bovenwettelijke maatregelen, een wirwar aan certificaten en geen enkele controle door het bevoegd gezag. Lang hebben ze er niet op hoeven wachten; de eerste fraude met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is een feit. Vandaag stelt de Brabantse fractie schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de kwestie.

Een veehouder uit Esbeek kreeg onterecht een label ‘Beter Leven’ omdat de hokken van zijn vee een bepaalde grootte hadden. Uit een rapport bleek later dat de dierenverblijven echter veel kleiner zijn dan op papier.

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Maar valt er in dit geval nog wel wat te dempen? De provincie wordt bij de neus genomen als een BZV-score niet klopt: Vergunningen zijn immers verleend op basis van de BZV-score en een vergunning kan niet zomaar weer worden ingetrokken. Daar wringt bij fractievoorzitter Marco van der Wel de schoen: ‘’Een oneerlijk verkregen vergunning mag blijven bestaan terwijl de natuur en de veehouderij-dieren hiervoor de prijs betalen. Het lijkt het wilde westen wel.’’