Geen vijf­dubbele megastal in gemeente Asten!


12 februari 2016

Een uitbreiding van 150 naar 1.344 melkkoeien. De gemeente Asten heeft er al een omgevingsvergunning voor verleend, maar als het aan de Brabantse Partij voor de Dieren ligt, werkt de provincie hier niet aan mee. De partij wil van het provinciebestuur weten of het bedrijf een vergunning kan verwachten en hoe de uitdijing van de melkveesector in het algemeen aan banden kan worden gelegd.

In 2015 was al bijna twee derde van de totale mestproductie in Brabant afkomstig van koeien. In april van dat jaar is het melkquotum losgelaten, waarmee een belangrijke begrenzing op de groei van het aantal melkkoeien van de baan is. Het is dan ook te verwachten dat het mestoverschot in Brabant hierdoor blijft groeien.

Om verdere verergering van de problemen te voorkomen is het volgens Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel in ieder geval noodzakelijk om een megastal zoals in gemeente Asten niet toe te staan: “Wij willen dat de provincie de melkveehouderij aan banden legt. Vanaf 250 koeien is er sprake van een megastal en dit bedrijf wil daar meer dan vijf keer overheen. Wij maken ons zorgen om de groei van de veestapel en het mestoverschot en om het feit dat steeds minder koeien in de wei komen. Dat kan toch geen doelstelling van de provincie zijn. We vragen ons af de provincie wel serieus bezig is met ‘Megastallen Nee!’.”