Hoe staat het met de bij in Brabant?


3 maart 2016

De Noord-Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten of er verbetering is voor de bijenpopulatie in Brabant. Er lopen twee regelingen die de levensomstandigheden van bijen moeten verbeteren en de Partij voor de Dieren wil weten wat de resultaten er van zijn.

De Partij voor de Dieren wil van het college horen hoeveel geld er inmiddels besteed is aan een betere leefomgeving en aan het creëren van meer voedsel voor bijen. Ook wil de partij weten hoeveel wilde bijen en bijenvolken er daardoor bij zijn gekomen. Statenlid Marco van der Wel: “het is 5 voor 12 voor de bij en daarom willen we graag concrete verbeteringen zien en liefst zo snel mogelijk.”

Een evenwichtige bijenpopulatie is van levensbelang voor de mondiale voedselvoorziening en de biodiversiteit. Overal ter wereld nemen bijenpopulaties af en Brabant is daar geen uitzondering op. Via de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) en het meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ wil de provincie Noord-Brabant de bij voor uitsterven behoeden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen vijfdubbele megastal in gemeente Asten!

Een uitbreiding van 150 naar 1.344 melkkoeien. De gemeente Asten heeft er al een omgevingsvergunning voor verleend, maar als ...

Lees verder

Grote veestapel ten koste van gezondheid is onverantwoord

Het is onverantwoord om de huidige veestapel in Brabant te handhaven, terwijl steeds meer onderzoeken uitwijzen dat Brabander...

Lees verder