Geen subsidie voor varkens­houder die regels over­treedt


25 juli 2018

De Partij voor de Dieren wil geen subsidie voor varkenshouder die regels overtreedt. In reactie op schriftelijke vragen geven Gedeputeerde Staten (GS) aan dat er bij het desbetreffende varkensbedrijf in Rijkevoort controles zijn gedaan door de omgevingsdienst en dat de informatie uit deze controles wordt betrokken bij de subsidieaanvraag. Bovendien bevestigen GS dat de subsidie niet mag worden gebruikt om maatregelen te treffen om aan de geldende vergunningseisen te voldoen en dat subsidie alleen mag worden gebruikt voor bovenwettelijke maatregelen.

De partij denkt dat de subsidieaanvraag nog steeds in behandeling is. “Als dat het geval is dan verwacht ik dat deze aanvraag op korte termijn door de provincie wordt afgewezen omdat de aanvraag niet voldoet aan de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Noord-Brabant, zoals GS ook bevestigen. We moeten er als provincie heel duidelijk over zijn dat we slecht gedrag niet willen belonen”, aldus fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel.

Het varkensbedrijf heeft een subsidieaanvraag ingediend op basis van de Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN), voor het plaatsen van luchtwassers en opkopen van een burgerwoning. Die woning ligt in een gebied waar er overlast door het bedrijf wordt veroorzaakt. De Partij voor de Dieren denkt dat provinciale subsidie wordt ingezet voor de bestrijding van overlast die wordt veroorzaakt door de stelselmatige overtredingen die eerder al bij het bedrijf uit Rijkevoort zijn geconstateerd, en dat mag niet volgens de provinciale regels.

De omgevingsdienst constateerde eerder al dat het bedrijf vele vergunningsvoorwaarden overtrad, zoals het ontbreken van luchtwassers en elektrische monitoring en ook een te hoog aantal gehouden varkens. Bij hercontrole bleken de meeste overtredingen niet te zijn beëindigd. De fijnstof en ammoniak-uitstoot hieruit voorkomend is vele malen groter dan vergund, met alle negatieve gevolgen voor omwonenden en de natuur van dien. Marco van der Wel: “Het is nu aan de gemeente Boxmeer als bevoegd gezag om op te treden en om ervoor te zorgen dat overlast wordt aangepakt.”