Provincie, serveer zelf duurzame land­bouw­pro­ducten!


17 juli 2018

“Het provinciebestuur heeft de mond vol van duurzame landbouw, maar sluit haar ogen voor het voedsel dat op haar bord ligt.” De Partij voor de Dieren is kritisch over de aanbesteding van de provinciale catering omdat deze te vrijblijvend is en er weinig tot geen eisen worden gesteld aan het serveren van duurzaam voedsel. De provinciale fractie heeft daarom vragen gesteld omdat zij wil dat de provincie Brabant een voorbeeldfunctie gaat vervullen als het gaat om de eigen consumptie van landbouwproducten.

Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel wil van het provinciebestuur weten hoe de verduurzamingsslag terugkomt in het aanbod van de bedrijfscatering. Het gaat dan met name om producten die bijdragen aan een meer plantaardig dieet, en om producten die zonder landbouwgif worden geteeld: “De provincie heeft het bij de aanbesteding heel vrijblijvend over “aandacht voor”, terwijl we natuurlijk gewoon minimumeisen moeten stellen als we echt willen laten zien dat de provincie kiest voor duurzaamheid.” Van der Wel vindt het niet meer dan normaal dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft, omdat de tijd om onverantwoord voedsel te serveren voorbij is.

Dat geldt volgens de Partij voor de Dieren zeker omdat vanuit de provincie steeds meer eisen worden gesteld aan de Brabantse landbouwsector: “Biologische en plantaardige landbouw scoren het best op duurzaamheid, dus dan moeten we juist die producten afnemen, als provincie.” Eerdere moties van de partij die hierop aanstuurden stranden door onwil van de meeste andere partijen.

“We moeten de provincie steeds scherp houden. Onlangs nog werden er doodleuk hamburgers geserveerd op de door de provincie georganiseerde Klimaattop Zuid, terwijl de enorme klimaatdruk van dierlijk voedsel tegenwoordig niet meer is te ontkennen”, aldus Van der Wel. Nationale en internationale instituten wijzen steeds weer op de noodzaak van een forse vermindering van de consumptie van vlees en zuivel. Van der Wel: “Maar de provincie geeft keer op keer niet thuis als het om de invloed van de eigen provinciale organisatie gaat. Hoe kun je dan van de samenleving gedragsverandering verwachten?”