Geen trans­pa­rantie in plannen Bio Tech Park Brabant


6 november 2015

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de plannen voor Bio Tech Park Brabant (BTPB). De partij wil geen mestverwerking op het bedrijventerrein en vindt, evenals de gemeente Heeze-Leende, de plannen niet transparant.

Statenlid Marco van der Wel vindt het zorgelijk om te zien dat de provincie schijnbaar onzorgvuldig te werk gaat: “De gevolgen van mestfabrieken zijn nog lang niet duidelijk, dus het minste wat de provincie kan doen is omwonenden de kans geven te reageren op de plannen.“

Een reden voor de gemeente Heeze-Leende om een kort geding tegen de plannen voor het BTPB aan te spannen is dat de provincie Noord-Brabant weigert om met een compleet plan te komen. Daardoor is het niet helder wat er met het bedrijventerrein gaat gebeuren. De Partij voor de Dieren wil dat het gehele plan zo snel mogelijk op tafel komt.