Partij voor de Dieren bezorgd om grond­wa­ter­stromen door Trans­ferium Willem­spoort


6 november 2015

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd om beschermd natuurgebied De Moerputten in ’s-Hertogenbosch, nu pal op een kwetsbare kwelwaterbron een drielagige transferiumgarage gebouwd dreigt te worden. De partij heeft de provincie gevraagd of men zich bewust is van de schade die als gevolg van de bouw van het transferium kan ontstaan en of er alternatieve locaties voor het transferium zijn.

De antwoorden op vragen die de partij eerder over het transferium stelde waren onbevredigend, aldus Statenlid Paranka Surminski: “De provincie wil acht miljoen euro subsidie verlenen, maar ze laat het aan de gemeente om te beoordelen of het transferium schadelijk is voor de natuur. Dat terwijl de bescherming van het natuurgebied een verantwoordelijkheid van de provincie is.” De partij heeft extra informatie ingewonnen over de kwestie en naar aanleiding daarvan vervolgvragen gesteld.

Het natuurgebied heeft een kwetsbare hydrologie, dat van groot belang is voor beschermde soorten die alleen daar voorkomen. Volgens Surminski is het duidelijk dat het transferium deze exclusieve natuur zal beschadigen. Als een transferiumgarage van 100 bij 50 meter en drie etages hoog op deze kwelwaterbron wordt gebouwd, kan dat de grondwaterstromen erg verstoren. “En dan heb ik het nog niet eens over de extra uitstoot van stikstof op het beschermde gebied”, aldus Surminski.