Nert­sen­fok­kerij alsnog verboden!


10 november 2015

Vandaag heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ rechtsgeldig is. De wet die het houden en doden van nertsen verbiedt trad op 15 januari 2013 in werking, maar later heeft de rechtbank geoordeeld dat de wet ongeldig was. Nu is dit vonnis in hoger beroep vernietigd. Volgens de Partij voor de Dieren moeten de uitbreidingen van nertsenfokkerijen die in de tussentijd zijn vergund nu direct worden ingetrokken.

In de wet is bepaald dat het verbod voor bestaande nertsenhouders pas vanaf 1 januari 2024 geldt. Bestaande nertsenhouders mogen hun bedrijven dus tot die datum voortzetten. Toen het verbod tijdelijk buiten werking was, heeft ook in Brabant een aantal nertsenfokkerijen uitbreidingen aangevraagd en gekregen.

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie heeft eerder vragen gesteld over het naderende verbod, in verband met verleende vergunningen voor uitbreidingen. De provincie gaf daarop aan niets te kunnen doen tegen uitbreidingen die werden aangevraagd. “In de vergunningen is aangegeven dat ze worden ingetrokken zodra het verbod weer van kracht is. Het is nu dus kwestie om die uitbreidingen terug te draaien”, aldus Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel.