Provincie maakt begin met betere controle op lucht­wassers veehou­derij


13 november 2015

Brabant maakt vandaag een stap naar betere monitoring van luchtwassers. Een motie van de Partij voor de Dieren die vroeg om een onderzoek naar betere controle op luchtwassers werd vrijdag aangenomen in Provinciale Staten.

Vanaf 1 januari 2016 is het elektronisch monitoren van luchtwassers wettelijk verplicht. De Partij voor de Dieren is in principe tegen luchtwassers omdat het slechts symptoombestrijding is van een groter probleem. De partij wil dat er structureel minder vee gehouden wordt in Brabant, maar als er door de intensieve veehouderij luchtwassers worden gebruikt, dan moet er wel gecontroleerd worden of de luchtwassers ook goed werken. Fraude met luchtwassers is niet ongebruikelijk en zorgt voor belasting van de natuur en de volksgezondheid.

De partij wil dat provincie en gemeenten beter gaan controleren op een goede werking van luchtwassers en diende de motie in omdat provincie en gemeenten luchtwassers nu onafhankelijk van elkaar controleren; controles zijn daardoor niet goed georganiseerd.

Door een vooronderzoek te doen naar een Brabantbrede aanpak voor de verwerking van de elektronisch gemonitorde gegevens van luchtwassers, kan efficiënter met deze gegevens worden omgegaan. De Partij voor de Dieren-fractie is opgetogen over de aangenomen motie. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ’’Iedereen heeft belang bij een goed functionerende luchtwasser; het is beter voor de natuur en minder belastend voor de volksgezondheid.’’

De motie werd ingediend samen met GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, de PvdA en D66 en werd gesteund door 50Plus. Tegen de motie werd gestemd door de VVD, SP en PVV.