Partij voor de Dieren blijft het Brabantse bever­beleid kritisch volgen


30 november 2015

De Partij voor de Dieren heeft bij de provincie navraag gedaan over het vangen en verplaatsen van bevers. In februari van dit jaar heeft de Brabantse Faunabeheereenheid (FBE) een algehele ontheffing gekregen om bevers te vangen die mogelijk een risico kunnen vormen voor dijken. De partij wil weten of er gebruik is gemaakt van die ontheffing, waar er bevers zijn gevangen en met welke reden dat is gebeurd.

Statenlid Paranka Surminski wil ook duidelijkheid over de rol van de beverdeskundige in het proces van het vangen en verplaatsen van de beschermde diersoort. In antwoord op de eerdere vragen gaf de provincie aan dat een deskundige van de Zoogdierenvereniging betrokken is bij het vangen en verplaatsen. Surminski wil weten of deze deskundige ook betrokken wordt bij de besluitvorming voorafgaand aan eventuele verplaatsing.

Surminski: "We willen het beste voor de dijken én voor de bevers. Als een dijkbeheerder constateert dat ergens bevers zitten die een risico vormen, kunnen we ons goed voorstellen dat verplaatsen niet per se de beste oplossing is. Een beverdeskundige zou wat ons betreft ook bij die afweging betrokken moeten worden." Naast het verplaatsen van bevers is het in bepaalde gevallen namelijk ook mogelijk om beverwerende rasters te plaatsen.