Geen trofee­jacht in Noord-Brabant!


21 januari 2016

De Partij voor de Dieren wil van het college weten of buitenlandse jagers ook in Noord-Brabant voor hun eigen plezier onbeperkt ganzen mogen schieten, als onderdeel van een vakantietrip. Paranka Surminski, Statenlid van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Brabant, wil dat dit wordt verboden en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het Amerikaanse bedrijf GetDucks.com biedt dergelijke reizen aan, waarbij onder het mom van provinciale ontheffingen in het kader van de beheerjacht naar believen geschoten kan worden.

Onlangs bleek dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden. Daarbij mogen jagers voor grof geld zo veel mogelijk ganzen en andere ‘trofeesoorten’ in Nederland afschieten. Het gaat in elk geval om de reisbureaus GetDuck.com en Safari International. Zij lokken jagers uit de hele wereld met foto’s van grote aantallen dode ganzen en andere soms zeldzame dieren. Die worden de jagers in het vooruitzicht worden gesteld als zij komen jagen in Nederland.

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de trofeejacht. Ze wil van het provinciebestuur weten of die reizen ook in Noord-Brabant worden georganiseerd en of er in deze provincie is gejaagd door mensen die via de genoemde of andere reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie alle ontheffingen zodanig aanpast dat trofeejachten in Noord-Brabant onmogelijk worden gemaakt. Ook zou de provincie via de Faunabeheereenheid moeten regelen dat van jagers die daaraan toch meewerken, de ontheffing om te mogen jagen onmiddellijk wordt ingetrokken.