Geen uitzon­dering op natuur­be­scherming voor theater


Provincie geeft onhoudbaar signaal af als ‘Bies­bosch Onder Vuur’-voor­stel­lingen zonder vergunning plaats­vinden in beschermde natuur

5 september 2019

De initiatiefnemer van theatervoorstellingen, midden in beschermd natuurgebied de Biesbosch, dreigt deze zonder vergunning toch te laten doorgaan. De provincie moet dit voorkomen en handhaven, stelt de Partij voor de Dieren en stelt hierover vragen aan Gedeputeerde Staten. Statenlid Marco van der Wel: “Het gaat ons niet om het papiertje, maar om het voorkomen van verstoring en schade aan de kwetsbare flora en fauna in het gebied. Als de overheid wegkijkt, geeft zij een desastreus en onhoudbaar signaal af.”

In antwoord op schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren in begin mei stelde, gaven Gedeputeerde Staten aan dat het goed mogelijk is dat er voor de voorstellingen vergunningen nodig zijn, “áls de voorstellingen al toegestaan zouden kunnen worden, want in onze ogen verstoor je de natuur en dat mag wettelijk gezien niet”, aldus Van der Wel. “Oorspronkelijk ging het om vier voorstellingen, en inmiddels zou het gaan om tien voorstellingen, met licht en geluid, en in totaal meer dan duizend bezoekers. Het houden van een dergelijk groot evenement druist compleet in tegen de natuurdoelstellingen die voor de Biesbosch gelden en waar volgens onze partij de provincie verantwoordelijk voor is.“

De initiatiefnemer heeft ook nagelaten onderzoek te laten doen naar de mogelijke effecten van de voorstellingen op de natuur. “Dat er sprake is dat natuur geen overlast ondervindt is volgens mij gewoon niet waar, het is kwetsbare natuur. Niet voor niets worden bezoekers maar mondjesmaat toegelaten. We kunnen het niet hebben dat iemand zonder vergunning een illegaal evenement houdt. De Brabantse natuur staat al onder hoge druk en de provincie krijgt het maar niet voor elkaar het tij te keren. Laten we dan op zijn minst voorkomen dat de natuur nog verder aftakelt”, voegt Van der Wel toe.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

“Omwonenden van geplande mestfabrieken staat wat te wachten”

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren stelde over de jarenlange stankoverlast door mestf...

Lees verder

Provinciebestuur onder vuur

De Partij voor de Dieren gaat Gedeputeerde Staten (GS) vrijdag aan de tand voelen over de toestemming voor het evenement ‘Bie...

Lees verder