Provin­cie­be­stuur onder vuur


Partij voor de Dieren verwijt Gede­pu­teerde Staten dwaling rond Bies­bo­sche­ve­nement

12 september 2019

De Partij voor de Dieren gaat Gedeputeerde Staten (GS) vrijdag aan de tand voelen over de toestemming voor het evenement ‘Biesbosch onder Vuur’, in het beschermde natuurgebied de Biesbosch. Voor de theatervoorstellingen moet een vergunning worden aangevraagd, en bovendien zou een onderzoek gedaan moeten worden naar de schadelijke invloed op de natuur. Volgens GS zelf heeft de initiatiefnemer dat willens en wetens nagelaten. Dat GS de voorstellingen nu toch toestaan, is volgens de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk. Tijdens het vragenuur gaat de partij aan GS vragen dit uit te leggen.

“Wij zien natuurlijk het belang in van theater, cultuur en de herdenking van onze bevrijding, maar wij komen ook op voor de bescherming van onze kwetsbare natuur. Daar zijn simpelweg regels voor. Maar als GS die regels overtreedt, kunnen wij als Provinciale Staten-fractie niet anders dan in verzet komen. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier volgens ons met voeten getreden. Dat de overheid willens en wetens de wet overtreedt is aan niemand uit te leggen”, licht fractievoorzitter Marco van der Wel toe.

Het provinciebestuur heeft de voorstellingen al geruime tijd in de kalender van herdenkingsevenementen staan. Het evenement is door de provincie gepromoot en gesubsidieerd. Volgens de Partij voor de Dieren is het logisch dat op enig moment door de provincie ook wordt nagegaan of het evenement wel de benodigde vergunningen heeft, stelt Van der Wel. “Dat we als provincie dit soort voorstellingen steunen is een goede zaak, maar als we daarbij de wettelijke procedures om natuur te beschermen negeren, gaat het fout. Ik wil daarom ook van GS weten of er is gekeken naar een andere, minder gevoelige locatie voor de voorstellingen.”