Provin­ciale Staten neemt contro­le­rende taak niet serieus


Vragen van Partij voor de Dieren over handelen GS geblok­keerd

13 september 2019

De mondelinge vragen die de Partij voor de Dieren vandaag aan Gedeputeerde Staten (GS) wilde stellen, over het toestaan van een niet-vergund evenement in beschermde natuur, zijn geblokkeerd door Provinciale Staten. Statenlid Marco van der Wel legt zich er niet bij neer: “We dienen onze vragen schriftelijk in en zullen een staatsrechtelijk onderzoek aanvragen naar het handelen van GS. Ons inziens hebben GS meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur overtreden.”

Het presidium besluit voorafgaand aan de Provinciale Staten-vergadering over het toestaan van mondelinge vragen aan GS. De steun van FvD, de PVV en 50PLUS was niet genoeg voor een meerderheid. Volgens Van der Wel neemt Provinciale Staten zichzelf hiermee niet serieus: “Wij hebben de taak om GS te controleren, en in dit geval lijkt het er sterk op dat GS willens en wetens de wet heeft overtreden. Wij willen dit onderzocht hebben en zullen daarvoor een verzoek indienen, in die hoop dat de andere fracties ons hierin wel steunen.”