Gen-X is gevaar in Noord-Brabant!


13 mei 2019
De Partij voor de Dieren wil dat de vergunning aan Chemours in Dordrecht voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan de giftige stof Gen-X en maximaal twee kilo giftige stof PFOA op de Nieuwe Merwede in Dordrecht, niet wordt verleend. Door uitspoeling en neerslag kan deze gevaarlijke stof ook in het Brabantse water terecht komen en dat moet wat de Partij voor de Dieren betreft absoluut worden voorkomen.

Statenlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski: “Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de legalisering van de directe lozing van Gen-X op de Nieuwe Merwede. We maken ons grote zorgen over de nadelige effecten hiervan voor mens en natuur over een groot gebied. Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om zich proactief op te stellen in deze onwenselijke situatie en het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours niet te verlenen.”

In 2017 constateerde Rijkswaterstaat dat Chemours vanaf het bedrijfsterrein GenX op de Merwede loosde. Ook in Noord-Brabant is de stof recent terecht gekomen. In januari 2018 is Custom Powders in Helmond en Suez Afvalwaterverwerking in Son en Breugel door de waterschappen Aa en Maas en De Dommel geïdentificeerd als bron van de Gen-X-stoffen die in oktober 2017 werden aangetroffen in het effluent van de rwzi’s Aarle-Rixtel en Eindhoven.