Jeugdzorg geen zorg voor merendeel Brabantse politiek


24 mei 2019

Vandaag diende de Partij voor de Dieren een motie in om te zorgen voor een afdoende oplossing voor de crisissituatie bij Juzt en de rest van de jeugdzorg in Noord-Brabant. De motie kreeg niet voldoende steun van de andere fracties.

De motie vroeg om hulp van de provincie bij het oplossen van het acute probleem in de jeugdzorg. Deze motie kreeg steun van SP en Lokaal Brabant. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie SGP vroegen de acute hulp uit de motie te schrappen. De ingekorte motie, die alleen vroeg om inzet richting het Rijk, kreeg steun van GroenLinks, SP, ChristenUnie SGP en Lokaal Brabant. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA, CDA en 50+ zagen niets in steun van de provincie waarbij zij zich verschuilen achter het feit dat dit geen kerntaak van de provincie zou zijn.

De Partij voor de Dieren wil niet dat de kinderen die dringend hulp nodig hebben nog langer de dupe worden van het uitgeklede systeem van de jeugdzorg en van een faillissement van Juzt. Volgens de Partij voor de Dieren moet de provincie daarom in overleg gaan met gemeenten en jeugdzorginstanties in West-Brabant. De partij wil ook dat de provincie Noord-Brabant het Rijk indringend aanspreekt op de onhoudbare situatie in de jeugdzorg en erop aandringt om de financiële tekorten in de jeugdzorg ongedaan te maken. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren is het sinds de decentralisatie in 2015 fout gelopen in de jeugdzorg: ‘’Sinds het Rijk de jeugdzorg heeft overgeheveld van provincies naar de gemeenten, met een fikse bezuiniging, zien we dat de financiële problemen in de jeugdzorg zich opstapelen.”