Geen plek voor honden­trai­ning­centrum in Bergens buiten­gebied met natuur­waarden


6 juni 2019

De Partij voor de Dieren wil geen hondentrainingcentrum in Halsters Laag toestaan, en stelt hierover kritische vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). De partij wil van GS weten of de provincie optreedt tegen de beoogde bestemmingsplanwijziging door de gemeente Bergen op Zoom. Het betreffende gebied ligt in de zogeheten groenblauwe mantel en dient beschermd te worden tegen economische ontwikkelingen.

Een hondentrainingscentrum valt onder een milieucategorie die niet is toegestaan in de groenblauwe mantel. Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel: “We hebben de ruimtelijke regels met elkaar afgesproken om het buitengebied te beschermen, en die regels gelden voor iedereen. Zodoende kunnen we als provincie de rust en de ruimte handhaven. Daarom moeten we geen uitzonderingen maken, of het nu een hondentrainingcentrum is of een timmerwerkfabriek.”

De lokale politiek in Bergen op Zoom moet nog een definitief besluit nemen. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de gemeenteraad er voor kiest de uitzondering te maken. Volgens de Partij voor de Dieren worden al veel te vaak uitzonderingen op de bestemmingsplannen gemaakt, ten behoeve van economische ontwikkelingen en ten koste van de leefomgeving en natuur. Reden te meer voor de provincie om tegen een dergelijke wijziging op te treden, stelt Van der Wel.