Partij voor de Dieren, PvdA en PVV: Geen afschot van wasberen toestaan


19 juni 2019

De Partij voor de Dieren, PvdA en PVV stellen gezamenlijk schriftelijke vragen aan het kersverse college van Gedeputeerde Staten (GS) over het afschieten van wasberen. Het vorige college besloot afschot toe te staan, maar de partijen vragen het nieuwe college dit besluit terug te draaien. De partijen wijzen daarbij op provincie Limburg, waar het besluit ook werd terug gedraaid, en waar is gekozen voor diervriendelijke methoden.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel wil van GS weten waarom de provincie niet heeft gekozen voor diervriendelijke methoden: “Als dat in Limburg kan, moet dat ook in Brabant kunnen. Desnoods werken we samen met Limburg, dat kan zelfs kostenbesparend werken.” Samen met Statenleden Martijn de Kort (PvdA) en Maikel Boon (PVV) wil Van der Wel weten hoe GS tot het besluit zijn gekomen dat afschot van wasberen toestaat.

De partijen willen ook een onafhankelijke expert bij de kwestie betrekken. “Specialisten geven aan dat bestrijding in Duitsland, sinds 1954, de opmars van wasberen niet heeft gestuit. We moeten accepteren dat er nieuwe diersoorten bijkomen in de Brabantse natuur. In Duitsland zijn de dieren ook geen plaag geworden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is er best plek voor deze dieren in de Brabantse natuur.” aldus Van der Wel.