HSL, bescherm ook het mastbos tegen de herrie HSL en snelwegen


5 juli 2019

De Partij voor de Dieren pleit voor een integrale aanpak van de geluidsoverlast die de hogesnelheidslijn (HSL) al jarenlang veroorzaakt en vraagt hierom bij het college van Gedeputeerde Staten. Het ministerie van Infrastructuur geeft het budget voor terugdringen van geluidsoverlast van de spoorlijn aan de gemeente Breda.

Er zitten plannen in de pijplijn voor het werken aan individuele huizen om de geluidsoverlast terug te dringen. Dat is volgens fractievoorzitter Marco van der Wel niet ideaal; het is beter om een geluidswal te bouwen die het geluid wel effectief tegen houdt. Op die manier worden ook de mensen, dieren en recreanten in de nabijgelegen natuurgebieden het Mastbos en de Galderse Meren beschermd tegen het (dubbele) lawaai van de HSL en van de snelwegen a16 en a58.

Volgens Van der Wel is nu het moment om te kijken naar structurele maatregelen tegen geluidsoverlast en om bij de gemeente Breda ook het provinciale belang te benadrukken, te weten rust in de natuur aldaar en het verminderen van geluidsoverlast voor recreanten.