Natuur­gebied is geen ikea­kastje dat je even verplaatst


6 juli 2019

De Partij voor de Dieren is van mening dat het natuurgebied Hazeldonk deel uitmaakt van de gehele ecologische structuur en dat het verdwijnen ervan een aanslag is op de natuurwaarden in het gebied. Het feit dat het gebied (onbetwist) is aangelegd als natuurcompensatie voor de HSL zegt volgens de Partij voor de Dieren genoeg over de ecologische waarde en functie van het gebied (kaart 4).

Volgens het inrichtingsplan Weerijs-Zuid betreft het gebied een compensatiegebied voor de HSL ter grootte van 2.4 ha. Volgens datzelfde inrichtingsplan (zie pagina 59) zou het compensatiegebied worden ingepast in de hele ecologische structuur Weerijs-Zuid. In het bestemmingsplan uit 2011 is het compensatiegebied ook aangewezen als natuur bestemd voor duurzame instandhouding met behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Dat het hele gebied nu is vernield en ergens anders wordt gecompenseerd vindt de Partij voor de Dieren zonde van het gemeenschapsgeld.

Paranka Surminski: “Natuur is geen IKEA-kastje waarvan je kunt zeggen: het staat me nu even in de weg, ik zet het aan de andere kant van de kamer. Een gebied als natuurcompensatie inrichten met bos en poelen en 10 jaar later weer platwalsen om ergens anders opnieuw te compenseren is feitelijk gekkenwerk. Bovendien is er schade aan de flora en fauna omdat het natuurgebied eerst vernield wordt en de dieren zoals de amfibieën nergens heen kunnen.”

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten gaat kijken naar de hele natuurcompensatie in het gebied. Ook wil de Partij voor de Dieren dat de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) onderzoek doet naar natuurcompensatie in Brabant. Uit eerder onderzoeken uit 2009 en 2014 bleek dat natuurcompensatie door gemeentes, waaronder gemeente Zundert, veel te wensen over liet. De Partij voor de Dieren is van mening dat toezicht op natuurcompensatie volledig bij de provincie ondergebracht moet worden ondergebracht.