Kies voor natuur in Gilde­bosch Waalre


27 september 2019

De Partij voor de Dieren is van mening dat het plan voor de aanleg van nieuwe natuur in gebied Gildebosch in Waalre voorrang verdient op het plan voor de bouw van luxe villa’s. De partij constateert dat het gebied uitermate geschikt is voor natuurontwikkeling, gezien de locatie grenzend aan het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Bovendien passen de plannen uitstekend in het beleid van de provincie om samen met partners natuur te ontwikkelen. De Partij voor de Dieren vraagt daarom vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om provinciale steun voor de natuurplannen van initiatiefnemer Vereniging GildeWoud.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Villa’s voor een enkeling zijn er al genoeg, en natuur is er veel te weinig. De druk op natuur is al enorm groot: soorten sterven uit en het vergroten van natuurgebieden is daarom noodzakelijk om robuuste natuur te krijgen. Er mag absoluut geen hek om het gebied komen." De Partij voor de Dieren Noord-Brabant, vertegenwoordigd door fractievoorzitter Marco van der Wel, spreekt van een gouden kans voor Noord-Brabant: "We lopen als provinciebestuur achter met het ontwikkelen van natuurgebieden. We zijn gek als we een dergelijk goed doordacht plan niet ondersteunen. Ik ga dan ook graag met de initiatiefnemers in gesprek en ga er van uit dat de provincie dat ook gaat doen."