Marco van der Wel derde maal lijst­trekker voor Partij voor de Dieren


14 november 2018

Het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren heeft Marco van der Wel voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019. Momenteel heeft de Partij voor de Dieren twee zetels in Provinciale Staten van Brabant, maar gezien de landelijke peilingen zouden dat er in 2019 meer kunnen worden. Daardoor kan de partij ook in de Eerste Kamer een belangrijke rol gaan spelen.

Marco van der Wel, woonachtig in Rijsbergen, stelt zich beschikbaar voor een derde termijn van vier jaar. Daarmee wordt hij een van de meest ervaren Statenleden in Brabant. Eerder heeft hij een initiatiefvoorstel door Provinciale Staten geloodst waardoor opvangcentra van inheemse dieren, zoals vogels, egels en vleermuizen, drie jaar lang door de provincie financieel zijn ondersteund, ook heeft hij gezorgd voor een verbod op de jacht op zwerfkatten.

Van der Wel gaat voor een groen en diervriendelijk Brabant. De speerpunten voor de komende campagne zijn een verregaande krimp van de veestapel met ten minste 70 procent, om zodoende de gezondheid van mens en dier te kunnen verbeteren; en onverdeelde provinciale aandacht voor grondgebonden biologische landbouw om ons milieu en de natuur beter te kunnen beschermen. Om dat doel te bereiken moet het beleid van de provincie rigoureus worden omgegooid, moet er een groot financieel programma komen op het gebied plantaardige voeding en vleesvervangers, en komt er een verbod op megastallen en mestfabrieken.

Verder wil de lijsttrekker de komende vier jaar vol inzetten op natuurontwikkeling en moet er tenminste 20 miljoen euro per jaar extra worden ingezet voor de aankoop, inrichting en beheer van natuur. Dit zodat we verzekerd kunnen zijn van een landschap waar alle planten en dieren voldoende aandacht hebben en niet meer met uitsterven worden bedreigd. Bovendien krijgt de natuur, inclusief alle daarin levende dieren, meer bescherming en komt er een einde aan het nodeloos bejagen van dieren, zoals nu wel het geval is op wilde zwijnen, ree├źn, ganzen en vossen.

De leden stellen de definitieve kandidatenlijst vast op het partijcongres van 9 december.