N629: minimale tijds­winst en peperduur


11 september 2018

Voor de Partij voor de Dieren was het eerder al duidelijk dat de baten van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen niet opwegen tegen de kosten, maar de partij hoopt dat andere partijen dit vrijdag ook gaan inzien. Vrijdag hebben Provinciale Staten een mede door de Partij voor de Dieren aangevraagd rondetafelgesprek met belangenbehartigers en experts.

“Uit onderzoek blijkt dat de winst op aspecten als doorstroming en veiligheid minimaal zijn”, aldus Statenlid Marco van der Wel. “Bij files of verkeersongelukken wordt er steevast geroepen om meer asfalt, terwijl ook hier duidelijk is dat dat geen duurzame oplossing is en de bestaande weg verbeteren een goedkopere en betere keuze is.”

De grootste kritiek van de Partij voor de Dieren is gericht op het doorsnijden van twee natuurgebieden bij aanleg van de nieuwe N629. Van der Wel: “Er gaat karakteristiek natuur verloren die we nooit meer terug krijgen.” In de plannen is de wettelijk verplichte natuurcompensatie opgenomen, maar dat is volgens het Partij voor de Dieren-Statenlid een doekje voor het bloeden: “De compensatie vindt plaats in nog niet gerealiseerde delen van het natuurnetwerk. Dat is lekker makkelijk voor de provincie, want die delen moesten toch al gerealiseerd worden. Het is een sigaar uit eigen doos.”

De nieuwe N629 zal de provincie na verwachting rond de 30 miljoen euro gaan kosten. “Voor partijen die zeggen zuinig om te willen gaan met gemeenschapsgeld, steekt dit college wel erg veel in extra asfalt dat bewezen weinig tijdswinst oplevert. Ondertussen maken we kleingeld van onze natuur”, vindt Van der Wel. Op 28 september besluiten Provinciale Staten over de N629.