Varkens Innovatie Centrum Sterksel: opgeruimd staat netjes


11 september 2018

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om alle vergunningen voor het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in te trekken en de stallen te laten slopen zodra het VIC zijn deuren sluit.

Het VIC in Sterksel gaat dicht; vanaf 2019 wordt gestart met het afbouwplan. Het bedrijf mag nu nog veel ammoniak uitstoten. Dit brengt schade toe aan de nabijgelegen natuurgebieden Lange Bleek en Strabrechtse Heide, die onder bescherming van de provincie Noord-Brabant staan. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant ziet in de sluiting van het VIC de uitgelezen kans voor verbetering van de natuurwaarden en luchtkwaliteit in het gebied.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: "De stallen van het VIC zijn verouderd en zouden sowieso in 2022 moeten worden vervangen om te voldoen aan nieuwe provinciale normen. De beste optie is daarom om alle vergunningen in te trekken en de stallen te slopen."