Nieuw ganzen­beleid is illegaal en niet demo­cra­tisch


19 juli 2016

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het provinciaal besluit met betrekking tot het nieuwe ganzenbeleid. Volgens de partij komt het besluit niet democratisch tot stand doordat het provinciebestuur af ziet van een openbare voorbereidingsprocedure. Hierdoor staat het besluit niet open voor bezwaar en beroep.

De Partij voor de Dieren vindt het een kwalijke zaak dat belanghebbenden geen bezwaar kunnen maken. Statenlid voor de Partij voor de Dieren, Paranka Surminski, vindt dat een ieder het recht heeft om tegen besluiten van de provincie bezwaar te maken: “ik vind de keus van de provincie om hier aan voorbij te gaan zelfs zeer ondemocratisch”.

Ook maakt de Partij voor de Dieren bezwaar tegen het feit dat wordt voorgesteld om een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang ganzen te bestrijden. In 2012 is door de Raad van State uitgesproken dat de Flora- en faunawet het niet toestaat om zulke maatregelen te nemen. Surminski: “Wij verzetten ons als partij natuurlijk tegen het afschieten van ganzen, maar om ganzen een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang te bejagen is naast dieronvriendelijk ook nog eens illegaal."


> U vindt de vragen hier.