Opinie: Sta uitbreiding varkensstal in Bergen op Zoom niet toe


30 september 2021

De gemeente Bergen op Zoom wil een varkenshouderij laten uitbreiden. Het ruimtelijke plan van de gemeente laat zo’n uitbreiding niet toe, maar toch zoekt gemeente Bergen op Zoom naar een mogelijkheid om tot uitbreiding over te gaan. Uitbreiding van een varkensstal, hoe kan het nog in deze tijd?

Nu het nieuwe beleid van demissionair minister Schouten op zich laat wachten moeten we als lagere overheden zelf onze verantwoordelijkheid nemen. De tijden zijn veranderd. Meer dieren passen niet meer in deze tijdsgeest, ook al worden de (extra) stallen op papier “schoner” gepresenteerd door deze veehouder. We moeten toe naar een landbouw die kleinschalig, grondgebonden en biologisch is. Een landbouw die in balans is met de omgeving en waar dierenwelzijn en draagkracht van de aarde de uitgangspunten zijn. Het moet eens afgelopen zijn met het leegroven van de aarde!

Ruim 97 procent van alle betrokken wetenschappers zijn het eens; de klimaatverandering is een feit en het komt door menselijk handelen. De manier waarop wij wereldwijd – vooral in Brabant, als een van de meest veedichte plekken ter wereld – omgaan met dieren, levert hier een grote bijdrage aan. Industrie, luchtvaart en automobilisten moeten ook allemaal hun deel doen om de aarde leefbaar te houden. Het valt echter niet te ontkennen dat de vee-industrie een grote vervuiler is met betrekking tot de natuur, hoeveel luchtwassers je er ook tegenaan gooit.

Het verminderen van het aantal landbouwdieren werd in 2018, zelfs vóór de stikstofcrisis, al aangeraden door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, vanwege de impact van de veehouderij op het klimaat en op onze gezondheid. De landsadvocaat stelde recent nog voor om milieuvergunningen, vergunningen om natuur te mogen vervuilen met stikstof, in te trekken. Dat betreffen zeer drastische maatregelen als gevolg van decennialang wegkijken van de problematiek. Op landelijk en provinciaal niveau wordt ernaar gestreefd om het aantal landbouwdieren, en daarmee ook de overbelasting van de natuur met stikstofdepositie terug te dringen. Daarmee wordt het oude beleid van eindeloze groei en uitbreidingen verlaten.

De papieren werkelijkheid van de luchtwassers staat in schril contrast tot de problemen die we creëren met extra dieren, als het gaat over mest, geur, fijnstof, kans op ziekte etcetera. Bovendien wilde de gemeente Bergen op Zoom, vooruitstrevend, geen mestfabrieken in de gemeente conform de recent aangenomen motie? Dan wil je toch ook niet meer landbouwdieren?

Het verzet van omwonenden en burgers neemt toe en gemeentes en de provincie Noord-Brabant kunnen niet meer vergunningen uit blijven delen. De draagkracht van onze leefomgeving is al overbelast; niet alles kan. Het is beter als een veehouderij, die niet meer passend is en zelfs tegen het eigen beleid in gaat (gemeentelijk, provinciaal en landelijk), samen met de gemeente Bergen op Zoom gaat werken aan alternatieven, zoals de eiwittransitie en akkerbouw. Daar valt nog een wereld te winnen in ons innovatieve Brabant!

Mijn oproep aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom: stem tegen! Niets is zo urgent op dit moment als het leefbaar houden van onze planeet, en dus ook van Bergen op Zoom. Denk niet “ach, wat is nou één bedrijf…”. Het is misschien een druppel, maar de emmer is al lang overgelopen.


Anne-Miep Vlasveld is Statenlid en woordvoerder landbouw namens de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

We hebben geen kerncentrales nodig in Brabant; nu niet, nooit

Goedemiddag allemaal en eet smakelijk. Het had niet veel gescheeld of we hadden meer stappen gezet richting een kerncentrale...

Lees verder

Ook om mestfraude te bestrijden: krimp het aantal landbouwdieren

Inzetten op krimp van het aantal dieren in de veehouderij, als maatregel tegen mestfraude. Partij voor de Dieren vraagt van G...

Lees verder