Ook om mest­fraude te bestrijden: krimp het aantal land­bouw­dieren


Aanhou­dende mest­fraude door mest­ver­wer­kende bedrijven vraagt om bron­aanpak

5 oktober 2021

Inzetten op krimp van het aantal dieren in de veehouderij, als maatregel tegen mestfraude. Partij voor de Dieren vraagt van Gedeputeerde Staten (GS) om dit op te nemen in het nieuwe landbouw- en mestbeleid. Naast de grote problemen rond dierenleed, volksgezondheid en klimaat, is het immense aantal varkens, kippen en andere dieren in Brabantse stallen namelijk ook oorzaak van de aanhoudende mestfraude in onze provincie.

Omdat er veel te veel dieren worden gehouden in de Brabantse veehouderij, is er een enorm mestoverschot. Het overschot aan mest dat niet meer op het land mag worden uitgereden, wordt geloosd of ‘verwerkt’ in mestverwerkingsinstallaties. Doordat er te weinig controlecapaciteit is, wordt er op verschillende manieren met mest gefraudeerd, om kosten te besparen. Het gevolg is extra vervuiling van de bodem en het water, en dus van de leefomgeving van ons en andere dieren.

In 2018 stelde het Openbaar Ministerie (OM) al dat een krimp van het aantal landbouwdieren de enige echte oplossing is om deze mestfraude aan te pakken. GS zijn momenteel bezig met het maken van nieuw landbouw- en mestbeleid, en wij willen deze aanpak van mestfraude daarin terug zien.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Opinie: Sta uitbreiding varkensstal in Bergen op Zoom niet toe

De gemeente Bergen op Zoom wil een varkenshouderij laten uitbreiden. Het ruimtelijke plan van de gemeente laat zo’n uitbreidi...

Lees verder

Meervoud van problemen rond luchthaven Seppe op het bordje van provincie

Vrijdag 15 oktober bespreekt de provinciale politiek meerdere kwesties rond luchthaven Seppe die omwonenden al jarenlang bezi...

Lees verder