Partij voor de Dieren wil dialoog mest­ver­werker Overloon


15 september 2014

De Brabantse Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd meer zorg te dragen voor de dialoog met de omwonenden van een nieuwe mestverwerkingsinstallatie aan de Ruiterweg in Overloon. De partij is van mening dat de leefbaarheid in Overloon ernstig wordt aangetast met de komst van een grote nieuwe mestfabriek.

Buurtbewoners in Overloon vinden dat ze niet genoeg informatie hebben gekregen om een beslissing over de komst van de nieuwe mestverwerkingsinstallatie te kunnen nemen. De partij wil dat de provincie samen met de gemeente zorg draagt voor een heldere, eerlijke communicatie met omwonenden voordat overwogen wordt om de mestfabriek toe te staan.

Op veel plekken in Brabant hebben omwonenden van mestfabrieken te kampen met leefbaarheidsproblemen zoals gezondheidsklachten en stank- en geluidsoverlast. De Partij voor de Dieren is tegen mestverwerking en vindt dat de oplossing voor het mestprobleem moet worden gezocht in het houden van minder dieren in plaats van mestfabrieken.

Wij zijn tegen: