Partij voor de Dieren wil inzet van provincies voor groene eiwit­tran­sitie


1 mei 2018

Meerdere provinciale Partij voor de Dieren-fracties vragen vandaag gezamenlijk aan hun Gedeputeerde Staten wat de provincies gaan doen met het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De RLI raadt overheden aan maatregelen te nemen om de consumptie van dierlijk voedsel flink te verminderen en te vervangen door plantaardig voedsel. In het kader van de klimaatopgave is deze eiwittransitie noodzakelijk.

Meer specifiek vragen de fracties in o.a. Noord-Brabant, Groningen, Zuid-Holland en Noord-Holland naar mogelijkheden om de veestapel te reduceren en naar een provinciaal voedselbeleid. Brabants Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel: “Ondanks eerdere afspraken is de veestapel de laatste jaren steeds groter geworden, terwijl de effecten op natuur en milieu keer op keer dramatischer blijken dan eerder is aangenomen. De veestapel moet nu echt veel kleiner!”

Van der Wel benadrukt ook het belang van omschakeling binnen de agrarische sector: “Om de consument te verleiden meer plantaardig te eten, zal het aanbod moeten veranderen. De provincie kan daartoe actief inzetten op lokale teelt van gewassen die direct geschikt zijn voor de eiwittransitie, zoals lupine, luzerne en nedersoja. Ook zou de provincie de ontwikkeling en productie van innovatieve plantaardige producten meer moeten ondersteunen.”

Jaren geleden kaartte de Partij voor de Dieren de rol van de bio-industrie in de opwarming van de aarde aan, met de documentaire Meat the Truth. “Tot op heden is er in het provinciale beleid weinig tot geen aandacht voor de rol van voedsel inzake klimaatverandering, terwijl de noodzaak steeds duidelijker wordt”, aldus Van der Wel. Recent riep de partij Provinciale Staten op het voedselaanbod in het provinciehuis plantaardiger te maken, om zo zelf het goede voorbeeld te geven. Bijna alle andere partijen stemden tegen.

> U vindt de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Geen subsidie voor overtredende varkenshouder

Een varkenshouder die langdurig en in grote mate de regels aan zijn laars lapt moet geen subsidie van de provincie krijgen, s...

Lees verder

Betere controle en strengere handhaving op vee-industrie is bittere noodzaak

Overtredingen door veehouders moeten gevolgen hebben voor financiële ondersteuning en vergunningverlening. Dit stelt de Parti...

Lees verder