Betere controle en strengere hand­having op vee-industrie is bittere noodzaak


9 mei 2018

Overtredingen door veehouders moeten gevolgen hebben voor financiële ondersteuning en vergunningverlening. Dit stelt de Partij voor de Dieren na openbaring van het zoveelste fraudeschandaal in de sector. De partij vraagt opheldering aan Gedeputeerde Staten (GS) na berichtgeving over het grootschalig houden van meer dieren dan is toegestaan.

Voor fractievoorzitter Marco van der Wel is het bijna routine geworden: “Om de paar maanden komt er weer een nieuwe fraudekwestie van de veehouderijsector aan de orde. Ook deze keer betekent het weer dat de schadelijke effecten van de veehouderij op de omgeving groter is dan waar men op goed vertrouwen vanuit ging.” Van der Wel wil van GS weten of het intensievere controleproject, dat dit jaar van start is gegaan, al vruchten heeft afgeworpen en hoe de samenwerking verloopt met o.a. de belangrijkste controle-instantie, de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maar dat er structureel en op behoorlijke schaal wordt gefraudeerd is ondertussen wel duidelijk: “veehouders durven blijkbaar te frauderen omdat het risico om daadwerkelijk beboet te worden zo klein is, àls je al betrapt wordt. Het is dus kwestie om de controles verder te intensiveren, daarbij goed samen te werken en in geval van overtredingen daar ook serieuze consequenties aan te verbinden. Geen subsidies en vergunningverlening voor fraudeurs! Dit is hard nodig om de natuur en omwonenden te beschermen tegen nog meer schade dan ze al ondervinden van de vee-industrie.”

> U vindt de vragen hier.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil inzet van provincies voor groene eiwittransitie

Meerdere provinciale Partij voor de Dieren-fracties vragen vandaag gezamenlijk aan hun Gedeputeerde Staten wat de provincies ...

Lees verder

Natuur in plaats van vervuilende Amercentrale is win-win!

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op de gemeente Geertruidenberg te steunen in haar wens een Biesboschcorrid...

Lees verder