Geen subsidie voor over­tre­dende varkens­houder


26 april 2018

Een varkenshouder die langdurig en in grote mate de regels aan zijn laars lapt moet geen subsidie van de provincie krijgen, stelt de Partij voor de Dieren. Uit een controle van de omgevingsdienst blijkt het bedrijf in Rijkevoort onder meer vereiste luchtwassers niet te hebben en meer varkens te houden dan is toegestaan. Ondertussen heeft de varkenshouder bij de provincie subsidie aangevraagd voor een luchtwasser en het opkopen van een burgerwoning in zijn omgeving. De Partij voor de Dieren wil weten waarom de subsidieaanvraag niet direct is afgewezen en waarom de provincie niet strenger optreed tegen de overtredingen.

Als gevolg van het overtreden van de vergunningsvoorwaarden stoot het bedrijf drieënhalf keer de vergunde hoeveelheid ammoniak uit. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel wil weten hoe lang deze situatie al duurt en welk effect dit heeft op de omliggende natuur: “Bovendien wil ik weten of de provincie de aangerichte schade op de varkenshouder kan verhalen.”

De subsidie die de ondernemer heeft aangevraagd zou moeten komen uit een provinciale regeling die in het leven is geroepen om overlastsituaties door veehouderijen het hoofd te bieden. Volgens Van der Wel is het klip en klaar dat het bedrijf in Rijkevoort geen recht heeft op subsidie: “De subsidie is alleen bedoelt voor bedrijven die binnen de vergunning opereren en overlast veroorzaken. Dit bedrijf lapt de regels aan zijn laars en wil de belastingbetaler laten opdraaien voor de economische winst die hij heeft door geen luchtwassers te gebruiken en te veel varkens te houden. Zo werkt het natuurlijk niet!”.

De Partij voor de Dieren stelde al eerder kritische vragen over de subsidieaanvraag voor de luchtwasser. Een jaar na die vragen blijkt de provincie de subsidieaanvraag nog steeds in behandeling te hebben.

> U vindt de vragen hier.