Provincie laat lucht­vaart Seppe te veel op beloop


30 januari 2017

De antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de Partij voor de Dieren over overlast van luchthaven Seppe, versterken bij de partij het idee dat de provincie zich te afzijdig houdt en daarmee niet opkomt voor de belangen van de omwonenden. In de beantwoording geeft GS aan dat zij nagenoeg geen klachten over geluidsoverlast heeft gekregen, maar de Partij voor de Dieren hoort van ingewijden over veel meer klachten. De partij blijft van mening dat het aantal vergunde vluchten naar beneden moet worden bijgesteld.

De Partij voor de Dieren is bezorgd over het functioneren van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe (CROSE), die onder andere de omwonenden van Seppe vertegenwoordigd. “Bij de CROSE komen veel klachten over geluidsoverlast binnen, maar de provincie heeft daar blijkbaar geen weet van”, aldus Statenlid Marco van der Wel. GS is volgens Van der Wel ook te terughoudend: “Verschillende leden van de CROSE geven aan dat de slagkracht sterk te wensen overlaat, maar de provincie zegt enkel geen opvatting te hebben over het functioneren van de CROSE. De klachtenprocedure werkt niet goed en dat is niet in het belang van mensen die rond Seppe wonen”.

In 2015 had Seppe 37.000 vliegbewegingen terwijl er volgens de vergunning maximaal 58.000 mogen plaatsvinden. De Partij voor de Dieren wil dat de vergunning wordt verkleind naar het huidige aantal vluchten. Van der Wel: “Om overlast te beperken moeten we voorkomen dat het aantal vluchten op Seppe, bijvoorbeeld door de aantrekkende economie, toch weer gaat groeien.” Omdat de vliegtuigen steeds stiller worden, zoals ook de directeur van luchthaven Seppe aangeeft, kan de vergunde geluidsruimte naar beneden worden bijgesteld, stelt het Partij voor de Dieren-Statenlid.

> De antwoorden van GS vindt u hier.