Provincie moet voorbeeld stellen met notoire over­treder BioSpares


20 juli 2015

De provincie moet zich niet langer aan het lijntje laten houden en duidelijk maken dat met volksgezondheid, natuur en milieu niet is te sollen. Dat stelt de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de ‘laatste waarschuwing’ die de provincie aan het adres van mestvergister BioSpares in Nistelrode maakt. De Omgevingsdienst Brabant Noord noemt de directie een notoire overtreder omdat het bedrijf de afgelopen jaren vele overtredingen heeft begaan. De Partij stelt daarom vragen aan het provinciebestuur over BioSpares.

De Partij voor de Dieren-fractie wil van de provincie weten hoe vaak een bedrijf zich niet aan de voorwaarden van een vergunning hoeft houden voordat de vergunning wordt ingetrokken. Ook wil de partij weten hoe vaak mestvergisters en –bewerkers worden gecontroleerd op naleving van de vergunningsvoorwaarden. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Het is inmiddels duidelijk dat mestvergisters en -bewerkers gevaar opleveren voor volksgezondheid, natuur en milieu. Het is goed om te merken dat de provincie scherp controleert want het zijn chemische fabrieken in het landelijk gebied. Dan is het logisch dat de provincie een voorbeeld stelt voor de tientallen andere Brabantse mestfabrieken door BioSpares nu te sluiten.”