PvdD: Onderzoek naar mest­lekkage mest­ver­gister Biomoer


27 oktober 2014

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over het milieu en de veiligheid van omwonenden rond biovergister Biomoer. Aanleiding is een lekkage van een aanzienlijke hoeveelheid mest. De partij wil daarom dat de provincie een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de lekkage en de gevolgen voor milieu en omwonenden.

Al worden er schoonmaakwerkzaamheden verricht, volgens de partij betreft het een serieus milieuincident. Het verbaast de partij dat er volgens de omgevingsdienst geen onafhankelijk wordt gedaan naar de oorzaak van de lekkage maar dat BioMoer zelf een rapport mag aanleveren met daarin beschreven wat er is gebeurd is en hoe lekkages zijn te voorkomen. Bij die manier van afhandelen en zelfbeoordeling plaatst de partij grote vraagtekens.

Volgens de partij is wrang om te horen dat omwonenden al ¾ jaar tevergeefs op rapportages van de omgevingsdienst wachten over in het verleden geconstateerde overtredingen die door BioMoer zijn begaan. Dat betrof voornamelijk onterecht geaccepteerde grondstoffen en een ondeugdelijke administratie. Ook staat het bedrijf nog onder handhaving vanwege illegaal gebouwde bouwwerken die nog niet gebruikt mogen worden. De Partij wil dat deze zaken op korte termijn worden opgehelderd.

> U kunt de vragen hier inzien.

Wij zijn tegen: