Partij voor de Dieren wil alter­natief voor Grens­cor­ridor N69


31 oktober 2014

Het voorliggende plan voor de aanleg van Grenscorridor N69 gaat ten koste van kwetsbare natuur , aldus de Partij voor de Dieren. Tijdens de Provinciale Staten-vergadering van vandaag vroeg de partij zich af waarom de gedeputeerde bang is voor een beter, goedkoper en voor de natuur veel minder schadelijk alternatief, een aansluiting van de N69 op de N396.

Indien de Grenscorridor N69 / West Parallel volgens het huidig tracé wordt aangelegd, gaat ten minste 16 ha beschermde natuur onherroepelijk verloren met risico’s voor beschermde diersoorten. De gebieden Keersopperbeemden en de dalen van de beeklopen Keersop en de Run worden compleet vernield. Ook de stikstofdepositie in het gebied zou verder worden verergerd door de weg; meer uitstoot vervuild habitats waarvan de kritische stikstofwaarde nu al wordt overschreden.

De Partij voor de Dieren is in beginsel voor minder wegen, maar als partijen zo nodig moeten kiezen voor een weg dan is een aansluiting van de N69 op de N396 een veel betere keuze. De partij vindt dat milieu en natuur minstens zo zwaar moeten wegen als de verkeersaspecten en de kosten. In de huidige technische analyses van de West-parallel zijn natuur en milieu een ondergeschoven kindje, meent fractievoorzitter Marco van der Wel.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Onderzoek naar mestlekkage mestvergister Biomoer

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over het milieu en de veiligheid van omwonenden rond biovergister Biomoer...

Lees verder

Brabantse Ruimte voor Ruimte-regeling als Titanic

Met de Ruimte voor Ruimte-regeling wil de provincie saneringskosten in de agrarische sector terug verdienen door kavels te ve...

Lees verder