PvdD vraagt om aanpak van wildaan­rij­dingen


28 augustus 2015

‘s-Hertogenbosch, 25 augustus 2015 – Op verschillende wegen in Brabant worden er veel dieren aangereden. Zo veel zelfs, dat mogelijk bedreigde diersoorten zoals de das, dreigen te verdwijnen. De Partij voor de Dieren wil dat er snel maatregelen worden genomen.

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden op plaatsen waar meer dan gemiddeld veel ongelukken gebeuren. Ook vraagt de partij aan het college of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het nemen van extra maatregelen. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ,,Brabant gaat in haar verkeersveiligheidsprogramma voor NUL verkeersdoden en werkt daar hard aan. Wat ons betreft gaat de provincie zich ook maximaal inspannen om het aantal aanrijdingen met dieren terug te dringen. Rondom natuurgebieden valt hier zeker nog een slag te maken.’’

Uit eerdere berichtgeving van het Eindhovens Dagblad wordt duidelijk dat er in Brabant verschillende locaties zijn waarop een verhoogd aantal aanrijdingen plaatsvinden, bijvoorbeeld rond natuurgebied De Rips in de gemeente Gemert-Bakel en het Leenderbos in de gemeente Heeze-Leende.