Mooie woorden in de goede richting, maar too little, too late


Reactie op coali­tie­ak­koord 2023-2027

1 september 2023

Ondanks dat de Partij voor de Dieren niet in de coalitie zit, ziet zij in het akkoord toch haar invloed terug. Helaas zijn de genoemde maatregelen in het nieuwe coalitieakkoord volgens de fractie niet genoeg om het tij van de alsmaar toenemende problematiek rond natuur, landbouw en klimaat te keren.

Zo hekelt fractievoorzitter Nikky Hamerslag dat er ingezet blijft worden op luchtwassers op de vele varkensmegastallen in onze provincie: “De miljoenen varkens in de stallen blijven zo in de ammoniaklucht, zonder ooit daglicht te zien. En dan hebben we het nog niet over het verhoogde risico op stalbranden, door luchtwassers. De nieuwe coalitie wil daarover eindeloos blijven praten.”

Een ander punt van kritiek is het openhouden van natuurgebieden voor recreatie. “De natuur gaat niet alleen gebukt onder stikstof, maar ook onder druk van recreanten. Deze coalitie wil daar niet doen wat nodig is”, aldus Hamerslag. “Daarnaast is het met belastinggeld verplaatsen van stallen naar andere provincies, en daarmee de bijhorende stank, gezondheidsrisico’s en dierenleed, natuurlijk helemaal bizar.”

De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie leest ook positieve punten in het akkoord. Twee voorbeelden zijn inzetten op minder dieren als duidelijke maatregel voor verduurzaming van de landbouw. Ook over het prioriteren van vrijgekomen stikstofruimte is de fractie positief. “Daar hebben wij ons de vorige periode hard voor gemaakt, dus het is mooi om te zien dat je ook vanuit de oppositie invloed kunt uitoefenen. Wij zullen ervoor waken dat de natuur prioriteit nummer één wordt en blijft.”

Voor Hamerslag en haar fractie is dit een extra motivatie om zich ook de komende vier jaar weer onvermoeid in te zetten voor dieren, natuur en milieu in Brabant: “We gaan op zijn minst in de gaten houden dat de mooie woorden in het akkoord ook daadwerkelijk worden waargemaakt!”

Gerelateerd nieuws

Bescherm de Bever in Brabant en zet in op preventie, preventie, preventie

De provincie wil het toelaten om bevers af te schieten. Gedeputeerde Staten willen hiervoor een zogeheten ontheffing op voorh...

Lees verder

Wisseling van de wacht binnen PS-fractie

Het fractievoorzitterschap wordt overgedragen van Nikky naar Ellen. Nikky meldt daarover het volgende: "Helaas heb ik problem...

Lees verder