Minder dieren is dé oplossing voor snel natuur­herstel en woningbouw


Een ruime meer­derheid van Provin­ciale Staten stemt voor ons voorstel om dit pad zo snel mogelijk uit te zetten

16 december 2022

Minder dieren houden is dé manier om snel minder stikstof uit te stoten. De (stal)deuren moeten daarvoor wagenwijd open! Zeker nu steeds duidelijker wordt dat technische lapmiddelen, zoals ‘innovatieve stallen’, geen oplossing bieden. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft ons voorstel daartoe gesteund.

In 2020 en 2022 zijn voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen, waardoor veehouders kunnen voldoen aan de stikstofnormen door minder dieren te houden. Boeren hoeven daardoor geen investeringen in dure stalsystemen te doen, en kunnen bijdragen aan de omslag naar meer duurzame landbouw.

Provinciale Staten hebben ons voorstel al omarmd, nu zullen de provinciale regels (de Omgevingsverordening) erop aangepast moeten worden. Vandaag vroegen wij Gedeputeerde Staten (GS) om dit uiterlijk in februari te hebben geregeld, zodat veehouders daadwerkelijk het pad van minder dieren kunnen kiezen, en weten waar ze aan toe zijn. Door een aanpassing van de motie, waarmee de deadline voor GS werd verzet naar begin maart, bleek een ruime meerderheid vóór de motie te zijn.

Het pad van stalaanpassingen leidt ondernemers in een moeras van onzekerheid en frustratie. Gelukkig zijn voor stikstofreductie meer paden te bewandelen dan alleen die van stalaanpassingen. En nu er steeds meer beren op dat pad liggen, is de weg van minder dieren nog relevanter geworden.

Stikstofnormen zijn niet het probleem. De natuur en de bijbehorende regels zijn niet het probleem. De schaalgrootte van de vee-industrie is het probleem, want minder dieren = minder stikstof. En minder stikstof is drastisch nodig om de natuur te herstellen, en woningen te kunnen bouwen.


De debatbijdrage van ons Statenlid Anne-Miep Vlasveld is hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Met minder dieren én minder investeringen voldoen aan stikstofeisen

Veehouders kunnen aan de stikstofnormen van 2024 voldoen door minder dieren te gaan houden. Ons voorstel hiertoe is vandaag a...

Lees verder

Vijf vrouwen aan top Brabantse kandidatenlijst Partij voor de Dieren

De provinciale politiek, daar zitten toch alleen oudere mannen in? Niet als het aan de Partij voor de Dieren ligt. De top 5 v...

Lees verder