Schade door ganzen laag: doden niet meer nodig!


27 november 2017

Het is niet meer nodig om ganzen in Brabant te doden. Dat concludeert de Partij voor de Dieren op basis van recente schadecijfers. Volgens het provinciaal beleid is het doden van Grauwe Ganzen niet meer nodig wanneer de landbouwschade lager is dan in 2005. Dit laatste is nu al twee jaar op rij het geval. Een prima moment om eindelijk serieus werk te maken van structurele preventieve maatregelen, zoals in 2016 is afgesproken, aldus de partij.

Om de schade aan landbouwgewassen te verlagen, mochten dit jaar 15.000 Grauwe Ganzen gedood worden. Uit officiële schadecijfers blijkt echter dat het doelniveau twee jaar geleden al is bereikt. In het ganzenbeleid is uitdrukkelijk bepaald dat niet het terugdringen van het aantal ganzen, maar het niveau van landbouwschade leidend is. Grootschalig afschot hoeft daarom niet meer plaats te vinden, stelt de Partij voor de Dieren. De partij wil daarom van Gedeputeerde Staten (GS) weten wanneer er daadwerkelijk gestopt wordt met het massaal afschieten van ganzen.

In het provinciale ganzenbeleid is bepaald dat het landbouwschadeniveau van 2005, te weten 36.000 euro, bereikt moet worden. Na 2005 werd de schade veroorzaakt door Grauwe Ganzen eerst groter, maar sinds het seizoen van 2014/2015 zit het schadeniveau al onder dat van 2005. Volgens Statenlid Paranka Surminski zou daarom nu geen afschotquotum meer ingesteld moeten worden: “De landbouwschade veroorzaakt door de Grauwe Gans in Brabant is het laagst van alle provincies. Nu moet worden ingezet op structurele preventieve maatregelen, zoals het voor ganzen onaantrekkelijk maken van schadelijdende gebieden.”

De Partij voor de Dieren heeft recent voorgesteld om landbouwers te ondersteunen in het nemen van structurele preventieve maatregelen. Surminski: “De Gedeputeerde wil hier niet aan, omdat hij de voorkoming van schade een verantwoordelijkheid van boeren zelf vindt. Daar zit wat in, maar zolang we als provincie wel vergoedingen blijven betalen voor eenmaal geleden landbouwschade, loont het voor boeren niet om te investeren in preventie. Als we investeren in inrichtingsmaatregelen, bij voorkeur integraal met het natuurbeleid, kunnen we de schadecompensatie aan boeren duurzaam verlagen.” Hoe dan ook, “in principe is het doel van het ganzenbeleid op het vlak van landbouwschade bereikt. Volgens het provinciale beleid zou het massale afschot daardoor sowieso moeten stoppen”, aldus Surminski.

> U vindt de vragen hier.