Help Oirschot: trek vergunning megastal in!


1 december 2017

De Partij voor de Dieren roept de provincie op de gemeente Oirschot te verlossen van de megastal met 16.000 varkens, die pal naast een beschermd natuurgebied dreigt te komen. Sinds de vergunningen voor de megastal zijn verleend, is gebleken dat de veehouderij een nog schadelijker effect op de natuur heeft dan toen werd aangenomen. Dat is volgens de Partij voor de Dieren reden genoeg om de langdurig niet gebruikte vergunningen nu in te trekken.

Al in 2012 en 2013 zijn de vergunningen voor de uitbreiding verleend. Destijds werd berekend dat de schade op de nabijgelegen beschermde natuurgebieden, waaronder Kampina & Oisterwijkse Vennen, niet te zwaar zou zijn. Op basis daarvan zou de uitbreiding mogen plaatsvinden. Echter, met de kennis en aangepaste rekenmethoden van nu, is het maar zeer de vraag of de uitbreiding nog verantwoord is, aldus Statenlid Marco van der Wel: “Dit is bij uitstek een situatie om zo een zogeheten ‘slapende vergunning’ in te trekken. Jaar op jaar blijkt de veehouderij steeds schadelijker te zijn dan we dachten, dus dan moet je nu geen megastal toestaan op basis van oude, rooskleurige gegevens.”

> U vindt de vragen hier.