Mega­morfose van Brabantse veehou­derij is geen oplossing voor stal­branden, dier­ziektes en mili­eu­pro­blemen


2 januari 2018

De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) opheldering gevraagd over tegenstrijdige uitspraken van landbouwgedeputeerde Spierings. In een recent interview insinueerde de gedeputeerde dat grotere stallen voor meer dierenwelzijn kunnen zorgen, terwijl zij eerder beweerde dat groei juist niet nodig is.

Volgens Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel raakt het betoog van gedeputeerde Spierings kant noch wal: “Eerst zegt ze dat het voor een varken niet uitmaakt of het op een klein bedrijf of in een megastal wordt gehouden. Vervolgens zou het in een megastal beter zijn, omdat daar juist maatregelen tegen stalbranden genomen kunnen worden. Maar als je echt begaan met het leven van de miljoenen dieren in de veehouderij, maak je dan sterk voor betere regelgeving die voor àlle stallen geldt!” Dat gedeputeerde Spierings eerder in Tv-programma Buitenhof betoogde dat veebedrijven juist niet hoeven te vergroten om een verbeterslag te kunnen maken, maakt de tegenstrijdigheid voor Van der Wel helemaal compleet.

De Partij voor de Dieren is er van overtuigd dat de huidige Brabantse beleid van schaalvergroting niet de oplossing is voor de problemen die door de veehouderij worden veroorzaakt. Van der Wel: “Minstens driekwart van de varkensvleesproductie wordt geëxporteerd naar het buitenland, terwijl àlle overlast door stank, milieuvervuiling, gezondheidsrisico’s en verschraling van de natuur in Brabant terecht komt. Juist die megamorfose van de Brabantse veehouderij is deel van het probleem en niet de oplossing. Misschien dat meer megastallen in de ogen van de gedeputeerde een oplossing is voor al die problemen, maar het tegenovergestelde is juist waar.”

“Dat het voor de dieren niet uitmaakt of ze in een grote of kleine stal leven is natuurlijk helemaal niet waar. Grotere stallen zorgen juist voor meer kans op dierziektes, meer dode dieren bij stalbranden en meer milieuproblemen. De wetgever zou er juist voor moeten zorgen dat die primaire bescherming tegen brand en ziektes er is voor alle dieren. Het is treurig dat deze gedeputeerde verbetering voor dieren alleen kan spiegelen aan schaalvergroting. Bovendien veranderden de Brabantse regeltjes niets voor de intrinsieke waarden voor het dier, oftewel het dier krijgt er niet een beter leven door, maar sterft misschien niet eerder door ziekte of brand”, aldus Van der Wel.

> U vindt de vragen hier.