De groei van de veestapel is nog niet ten einde!


5 januari 2018

De Partij voor de Dieren komt tot de schrikbarende conclusie dat de Brabantse veestapel nog een behoorlijke uitbreidingsruimte heeft. Die groeipotentie, in combinatie met de recente uitspraken van gedeputeerde Spierings over onvermijdbare schaalvergroting, is volgens de partij een echt horrorscenario. Uit gegevens die stichting Mens, Dier & Peel heeft verzameld blijkt dat in Brabant in potentie nog 18 miljoen extra dieren gehouden kunnen worden, doordat veehouders ongebruikte vergunningen op de plank hebben liggen. De Partij voor de Dieren wil onder meer weten welk effect de groeipotentie heeft op de al onder druk staande natuur en volksgezondheid. Ook wil de partij van Gedeputeerde Staten (GS) weten welke mogelijkheden zij zien om dit “horrorscenario” af te wenden.

Omdat de voor de natuur desastreuze hoeveelheid stikstof vanuit veehouderijen niet snel genoeg vermindert, heeft de provincie vorig jaar besloten de regels voor de veehouderij aan te scherpen. De te grote stikstofuitstoot is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen gehouden dieren, maar veehouders hebben nog vergunningen liggen waarmee ze in potentie nog meer dieren mogen houden. Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel wordt er moedeloos van: “Ondertussen is al besloten dat er vele tientallen miljoenen euro’s belastinggeld in de veehouderij gepompt gaan worden om de sector te compenseren voor de maatregelen die ze moeten nemen om de natuur niet nog verder te beschadigen, en nu blijkt er een goede kans te zijn dat ze alsnog meer dieren kunnen gaan houden.”

In de schriftelijke vragen die de partij aan GS stelt vraagt Van der Wel ook naar de effecten van de potentiële groei op de gezondheidsrisico’s en de overlast voor bewoners van het buitengebied. Het nu al reusachtige mestoverschot is ook onderwerp van de vragen. Van der Wel: “Voor pluimvee is een stijging van 58 procent mogelijk en voor rundvee is dat zelfs 75 procent. Reken maar uit hoeveel mest we er dan nog bij krijgen. De situatie is al onhoudbaar, maar wordt nog dramatischer als de provincie niet ingrijpt!”

De Partij voor de Dieren pleit voor een fikse inkrimping van de veestapel, ten behoeve van de volksgezondheid, de natuur en dierenwelzijn. “De groeipotentie van de veestapel, die over de jaren is ontstaan door laks beleid, is een echt horrorscenario en funest voor dieren, natuur, milieu en volksgezondheid”, aldus Van der Wel.

> U vindt de vragen hier.