Stop met gedraai rond BioMoer B.V.


22 januari 2018

Vandaag vraagt de Partij voor de Dieren het college van Gedeputeerde Staten (GS) om uitleg over het overschrijden van de wettelijke termijn aangaande een besluit over de uitbreiding van BioMoer B.V van 25.000 ton naar 50.000 ton. De termijn is volgens de partij ruim overschreden, zonder duidelijke reden. Door het (niet) nemen van een besluit door GS zitten omwonenden onnodig lang in onzekerheid.

Al sinds 2013 weten de mensen in Moerstraten niet wat hen boven het hoofd hangt. Wordt hun leefomgeving en de natuur aangetast omdat BioMoer B.V. twee keer zoveel mest mag gaan verwerken. In 2016 heeft de bestuursrechter al geoordeeld dat het college geen vergunning mag geven voor de uitbreiding van BioMoer B.V. onder andere omdat de natuur wordt aangetast. De rechter oordeelde daarbij dat het provinciaal bestuur een nieuw besluit moest nemen. De wettelijke termijn daarvoor van 6 maanden is inmiddels ruim verstreken.

Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel stellen GS de beslissing uit omdat zij de omgevingsvergunning wel moeten weigeren, maar daar simpelweg geen zin in hebben. Zelfs nadat de gemeente Bergen op Zoom, waar BioMoer B.V. wil uitbreiden, haar medewerking heeft geweigerd. Van der Wel: “Het college van Gedeputeerde Staten speelt daardoor met de rechten en de emoties van de inwoners van Moerstraten. De reden laat zich raden, maar wij vermoeden dat het college zichzelf heeft gecommitteerd aan de uitbreiding. In 2015 sprak gedeputeerde Pauli zich immers al uit over de kwestie.”

De Partij voor de Dieren is faliekant tegen de uitbreiding van het bedrijf. Mestverwerking- en vergisting zijn volgens de partij geen oplossing voor het mestprobleem maar juist een versterking er van. Ze hebben een aanzuigende werking op het aantal stuks dieren in de regio, veroorzaken daarbij stank- en geluidsoverlast en vormen een gevaar voor de volksgezondheid en natuur. Dat geldt ook voor BioMoer B.V. waar de rechter heeft geoordeeld dat met het vergroten van de capaciteit de belasting op de natuur te zwaar is.

> U vindt de vragen hier.