GS, neem nu eindelijk eens een besluit over BioMoer!


26 januari 2018

De Raad van State heeft Gedeputeerde Staten (GS) voor de derde keer op de vingers getikt vanwege de besluiteloosheid over mestvergister BioMoer. GS hebben nu nog één week de tijd om een besluit te nemen. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en of de werkwijze aangepast gaat worden.

Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel is het onbegrijpelijk dat GS zo te werk gaan. “Ze zijn niet één, niet twee, maar drie keer gewezen op het feit dat ze hun werk niet goed doen. Het zorgvuldigheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel worden met voeten getreden. Wat ons betreft is het een brevet van onvermogen aan het adres van GS!”

De Partij voor de Dieren vroeg onlangs nog om uitleg over het overschrijden van de wettelijke termijn aangaande een besluit over de uitbreiding van BioMoer B.V. van 25.000 ton naar 50.000 ton. De termijn was al ruim overschreden, zonder duidelijke reden. Door het niet nemen van een besluit zitten omwonenden onnodig lang in onzekerheid. Wordt hun leefomgeving en de natuur aangetast omdat BioMoer B.V. twee keer zoveel mest mag gaan verwerken, of niet?

De Partij voor de Dieren is tegen mestvergisters omdat ze geen oplossing voor het mestprobleem maar er juist een versterking van zijn. Ze hebben een aanzuigende werking op het aantal dieren in de regio, veroorzaken daarbij stank- en geluidsoverlast en vormen een gevaar voor de volksgezondheid en natuur. Dat geldt ook voor BioMoer B.V., waar de rechter heeft geoordeeld dat met het vergroten van de capaciteit de belasting op de natuur te zwaar is.

> U vindt de vragen hier.