Geen tijde­lijke vergunning uitbreiding Cleanergy


29 januari 2018

Als het aan Cleanergy B.V. te Wanroij ligt, wordt binnenkort de vergistingscapaciteit van 36.000 ton op jaarbasis uitgebreid naar 75.000 ton. Daarom vraagt de Partij voor de Dieren vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) om Cleanergy B.V. geen tijdelijke vergunning te geven voor deze uitbreiding.

De gemeenteraad van Sint Anthonis moet toestemming geven voor de uitbreiding door aan de provincie een zogenoemde Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) te geven. Die verklaring wil de gemeenteraad niet geven, onder andere vanwege de gezondheidsrisico's. Het vergistingsbedrijf probeert nu met een verzoek om een tijdelijke vergunning aan de provincie de gemeenteraad van Sint Anthonis buitenspel te zetten. Wanneer de provincie een tijdelijke vergunning verleent is een VVGB van Sint Anthonis niet meer nodig en kan Cleanergy alsnog de mestvergister uitbreiden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: β€˜β€™De Partij voor de Dieren is geen voorstander van mestvergisters, en helemaal niet als de gezondheid van mensen in het geding is. Bovendien zijn wij van mening dat de procedures omtrent vergunningverlening netjes doorlopen moeten worden. Wat ons betreft kan dat niet als de gemeente Sint Anthonis op deze wijze buitenspel wordt gezet. Om die reden vragen wij de provincie om aan het verzoek voor een tijdelijke vergunning van Cleanergy voor de uitbreiding geen gehoor te geven.’’

Lokaal is er veel weerstand tegen de geplande uitbreiding van het bedrijf omdat bewoners nu al veel stankoverlast van de installatie ondervinden. De Partij voor de Dieren verwijst in haar vragen ook naar het negatieve gezondheidsadvies dat de GGD heeft gegeven aan de gemeenteraad van Sint Anthonis. Volgens de GGD is onduidelijk of de veiligheid voor de omgeving en de gezondheid van omwonenden na de uitbreiding voldoende is gewaarborgd. De Partij voor de Dieren ziet hierin redenen genoeg om de uitbreiding als ongewenst te betitelen. Daarbij wijst zij er op dat een tijdelijke vergunning verleend door de provincie in een later stadium heel eenvoudig definitief kan worden gemaakt, zonder dat de gezondheid van mensen is gewaarborgd.

> U vindt de vragen hier.