Stik­stof­deadline van 2024 blijft mogelijk door minder dieren te houden


Aange­nomen PvdD-voorstel biedt veehouders alter­natief voor ‘inno­va­tieve’ schijn­op­los­singen

8 september 2022

De Raad van State heeft de provincie weer met de neus op de feiten gedrukt, zoals Partij voor de Dieren Statenlid Anne-Miep Vlasveld het ziet: “Er is ook vaak voor gewaarschuwd: technische lapmiddelen zijn in praktijk géén oplossing voor het stikstofprobleem. Een forse krimp van het aantal landbouwdieren pakt het probleem wel bij de bron aan, en sinds de Raad van State-uitspraak is dat een nog reëlere optie voor de veesector.” Vlasveld doelt op een maatregel die op haar voorstel in de provinciale regels is opgenomen. Ze stelt dat de deadline van 2024 moet blijven staan.

Volgens Vlasveld is het heel zuur dat zoveel ondernemers in de veehouderij nu weer voor niets hebben geïnvesteerd in stalsystemen die niet voldoen. Ze heeft schriftelijke vragen ingediend en hekelt daarin de rol van de provincie: “Gedeputeerde Staten (GS) heeft de veehouders voorgehouden dat zij met deze stalsystemen aan de stikstofregels zouden voldoen, terwijl al die tijd duidelijk was dat de werking van die systemen vrij twijfelachtig was. GS heeft bewust een risico genomen, ten koste van ondernemers, en wij willen dat ze dat erkennen.”

Vlasveld wil ook dat het lijstje met stalsystemen, waar nu nog de systemen op staan waar de RvS zich negatief over heeft uitgesproken, door de versnipperaar gaat: “We hebben als provincie al ruim 12 miljoen euro verkwist aan deze schijnoplossingen, en we moeten voorkomen dat nog meer ondernemers hier ook geld aan verspillen. Dat geld had effectief ingezet kunnen worden in het helpen van boeren bij omschakelen naar echt duurzame landbouw.”

Gerelateerd nieuws

Opinie: Miljoenen voor mooier Eindhoven Airport terwijl de luchtvaart moet inbinden

De provincie Noord-Brabant wil aan Eindhoven Airport 55 miljoen euro uitlenen. Niet om eindelijk werk te maken van de noodzak...

Lees verder

Met minder dieren én minder investeringen voldoen aan stikstofeisen

Veehouders kunnen aan de stikstofnormen van 2024 voldoen door minder dieren te gaan houden. Ons voorstel hiertoe is vandaag a...

Lees verder